BUCURIA TABORULUI

La munţi, suflete, să ne ridicăm…
Viaţa unui om atâta preţueşte, cât a înţeles din Răstignirea şi învierea Mântuitorului Hristos. Căci până la Răstignire nu era mântuire. Până la Răstignire stăpânea păcatul strămoşesc cu toate urmările lui rele: pierderea harului si a sfinţeniei originare, întunecarea mintii,slăbirea voinţii, corupţia sentimentelor, ruperea legăturii şi depărtarea de Dumnezeu, experienţa răului,conştiinţa păcatului, durerea şi moartea.
Nici o religie,nici „legea” Iui Moise, nici jertfele sângeroase ale antichităţii nu puteau sfinţi pe om, fiindcă nici una nuputea şterge consecinţele păcatului strămoşesc cu careeste omul în necontenită luptă. De aceea, ca să seridice din cădere, el avea lipsă de mâna Mântuitorului,de mâna Iui Dumnezeu.
Fiecare om este un păcătos pierdut, care numai în Hristos se poate mântui. Căci numai
un nume este dat oamenilor, în care pot să se mântuiască (Fapte 4, 12),Ca să ne mântuim deci, trebue să urmăm pe Domnul Hristos în Răstignire şi înviere. Calea convertirii este calea Golgotei. In centrul lucrării de convertire stă Crucea, fără de care nu este mântuire.
Trebue să murim,ca să înviem. Botezul nu este o garanţie contra păcatului. Botezul este un har care ne face curaţi numai în clipa primirii lui. De aci încolo trebue creştem în Hristos.Să creştem în iubire, în pocăinţă, în iertare, în credinţă, în pace, în rugăciune, în smerenie, în sfinţenie, în curajmisionar şi în frăţie creştină. Aceste virtuţi, puteri şi lucrări duhovniceşti alcătuesc elementele adevărateiconvertiri. In ele trebue să sporim şi să creştem. Trăim în ele, trăim în Hristos. Creştem în ele, creştem în Hristos. Ele ne duc la concluzia, că orice om păcătos poate deveni un apostol al iubirii, ca şi Măria Magdalena, care mult a iubit păcatul, dar a putut să se birue pe sine şi să iubească şi mai mult pe Celce iartă şi mântuieşte de păcat.
parintele Ilarion V Felea – „Convertirea crestina” pg 202
Cristina David